Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: "Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Źródlanej 3"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej 7"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Świerklaniec"


Metropolitarny Fundusz Solidarności 2019

Tytuł projektu: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ulicy Dworcowej 2"

19 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu oficjalnie otwarto Zieloną Pracownię czyli specjalnie wyposażoną klasę przyrodniczo-geograficzną przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej. Powstała dzięki dotacji, którą przyznał placówce Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przedszkole „Pod Zielonym Listkiem” w Świerklańcu otrzymało 4 oczyszczacze powietrza w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej „Mogę ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Zadanie pn. „Wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym, przy ul. Leśnej
w Nowym Chechle” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym, przy ul. Leśnej w Nowym Chechle.


Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku
- realizowany przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego.

Tytuł projektu: Utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech, położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego.